Skip to content

Green Hospital : BDMS ครองอันดับหนึ่ง ผู้นำในดัชนี DJSI ในกลุ่มการบริการการแพทย์

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

ผลการจัดอันดับความยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลกประจำปีล่าสุด ของ S&P Global ในดัชนี DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของดาวโจนส์นั้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ด้านความยั่งยืนของโลก กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) และยังได้คะแนนสูงสุดด้านมิติสังคมในกลุ่มการบริการทางการแพทย์ ซึ่งดัชนี DJSI นี้ เน้นการประเมินความยั่งยืนของธุรกิจใน 3 ด้าน ได้แก่ การรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลสังคม และการกำกับดูแลบนหลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักดำเนินธุรกิจที่ BDMS ให้ความสำคัญมาโดยตลอด อาทิ

กลยุทธ์ BDMS Innovative Healthcare

อันได้แก่ การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ด้วยเทคนิคใหม่ที่ไม่ตัดกล้ามเนื้อ หรือ Direct Anterior Approach Hip Replacement (DAA) วิธีใหม่นี้ช่วยลดระยะเวลาฟื้นตัวของผู้ป่วยได้มากกว่าร้อยละ 50 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้รับการรักษา และยังช่วยอบรมเทคนิคนี้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วมากกว่า 750 ราย

BDMS Green Healthcare

มีเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการดําเนินงานสุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 อีกทั้งยังเน้นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าเป็น การจัดการขยะครบวงจรทั้งระบบ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม กว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาล และธุรกิจในเครือ ฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 50,000 ต้น พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณขยะทั่วไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มากกว่าร้อยละ 26 ภายในปี 2026

รงพยาบาลกรุงเทพพัทยาในเครือ BDMS ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเก็บข้อมูลและติดตามเรื่องประหยัดพลังงาน จัดการขยะอย่างเหมาะสม ไปจนถึงการกำจัดขยะครบวงจรทั้งระบบเช่นกัน การนำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) มาใช้เป็นพลังงานทางเลือก แม้แต่เรื่องเล็กๆ ที่สำคัญอย่างทรัพยากรน้ำ เราก็ให้ความสำคัญ มีการริเริ่มโครงการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำ RO นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกระบวนการผลิตน้ำ RO จะมีน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำประมาณวันละ 15 หน่วย ซึ่งนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ ทั่วไปได้ อาทิ การล้างรถและรดน้ำต้นไม้ เฉลี่ยวันละ 10 หน่วย

“We don’t have to engage in grand, heroic actions to participate in change. Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world.” โฮเวิร์ด ซินน์ (Howard Zinn) นักประวัติศาสตร์และนักเคลื่อนไหวทางสังคมกล่าวว่า “มนุษย์เรานั้นไม่ต้องทำอะไรยิ่งใหญ่มากมาย ไม่ต้องแสดงความกล้าหาญเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพียงแค่ทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เมื่อคนหลายล้านคนช่วยกัน สิ่งนี้ต่างหากที่จะเปลี่ยนแปลงโลก”

แชร์ :