Skip to content

แก้นอนไม่หลับ ปรับให้นอนหลับดี

หาสาเหตุที่แท้จริงของอาการนอนไม่หลับ แล้วขจัดสาเหตุนั้นเสีย เช่น งดกาแฟ , งดนอนกลางวัน, รักษาอาการทางจิตประสาท เป็นต้น

1. จัดเวลานอนและเวลาตื่นให้คงที่สม่ำเสมอ แม้ว่าบางครั้งง่วงนอนเวลากลางวัน อาจจะต้องอดทนเพื่อเข้านอนตอนหัวค่ำ ก็จะช่วยให้นอนหลับได้เหมือนปกติ
2. จัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้สวยงาม สบายตา
3. งดกิจกรรมที่ตื่นเต้น ทำให้เครียด หรือวิตกกังวลก่อนที่จะเข้านอน
4. หากิจกรรมผ่อนคลายก่อนจะเข้านอน เช่น ฟังเพลงเบาๆ
5. ดื่มนมอุ่นๆ 1 แก้ว ก่อนจะเข้านอน
6. สวดมนต์ ทำสมาธิ ก่อนนอนเป็นประจำ
7. ใช้ยานอนหลับ เฉพาะในกรณีที่ได้ลองปฏิบัติตามข้อ 1-7 แล้วไม่ได้ผล แต่ควรให้แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้ ไม่ควรใช้ยาเองหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ และเมื่อหลับได้ด้วยยา 2-3 คืนมาแล้ว ท่านอาจลองลดยานอนหลับทีละน้อยจนไม่ต้องใช้ยาเลย

การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ จะช่วยให้การนอนเข้าสู่สภาวะปกติได้ง่าย

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง