Skip to content

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

EEG TH

EEG (Electroencephalogram) เป็นการตรวจการทำงานของเซลล์สมอง เป็นการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์สมองที่ส่งออกมาในลักษณะคลื่นไฟฟ้าที่มีความถี่และความสูงต่ำของคลื่นต่อเนื่องเป็นกราฟบนจอภาพ อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคลมชักและประเมินการทำงานของสมองในกรณีผู้ป่วยมีอาการ หมดสติ ซึม สับสน ไม่รู้สึกตัวที่เกิดจากอุบัติหตุทางสมอง ภาวะโรคหลอดเลือดสมองและการอักเสบติดเชื้อจากระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้น

ขั้นตอนการตรวจการทำงานของเซลล์สมอง

  1. ติดอุปกรณ์ (Electrodes) บนหนังศรีษะตามระบบมาตรฐานการตรวจ
  2. บันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองพร้อมวิดีโอ
  3. ใช้แสงไฟกระพริบที่ความถี่ต่าง ๆ กระตุ้น
  4. ให้ผู้เข้ารับการตรวจหายใจเข้าลึกขณะบันทึกหายใจออกเร็วและแรง ทำต่อเนื่องนาน 3 นาที
  5. อ่านและแปลผลโดยแพทย์เฉพาะทาง
  6. ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาอย่างน้อย 60 นาที

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร. 0 3825 9059

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง