Skip to content

สังเกตคนใกล้ตัว ก่อนเกิดการฆ่าตัวตาย

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

การฆ่าตัวตาย พบได้บ่อยๆ ในสังคม สาเหตุของการฆ่าตัวตายมีหลายประการ ได้แก่

• มีอาการซึมเศร้า ผู้ที่มีอาการซึมเศร้ามากๆ จะคิดว่าตนเองไร้ค่าอยู่ไปไม่มีประโยชน์ ความรู้สึกซึมเศร้าทำให้ไม่สามารถทนอยู่กับอาการต่างๆ ซึ่งทรมานได้อีกต่อไป ส่วนใหญ่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จะมีอาการรุนแรงถึงขนาดฆ่าตัวตายได้
• มีอาการทางจิตซึ่งมักมีอาการหูแว่ว หลงผิด และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ลำบาก บางครั้งเกิดอาการซึมเศร้าจากการป่วยทางจิตเวชอย่างเรื้อรัง ไม่มีความหวังในชีวิต ก็คิดอยากตายได้ ผู้ป่วยบางคนมีหูแว่วเป็นเสียงสั่งให้ฆ่าตัวตายก็ทำตามเสียงนั้น ผู้ป่วยโรคจิตบางชนิดจะสับสน มีภาพหลอน เกิดตกใจวิ่งหนี ทำให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนฆ่าตัวตายได้
• ผู้ที่ติดเหล้าหรื่อสารเสพติด เกิดอาการซึมเศร้า และขาดการยับยั้งใจตัวเอง ฆ่าตัวตายด้วยความโกรธ และก้าวร้าวต่อตนเองได้
• ผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ จะเกิดปัญหาทางอารมณ์ได้ง่ายและอยากฆ่าตัวตายได้

อย่านิ่งดูดาย หากคนที่รักมีอาการซึมเศร้ารีบพามาพบแพทยืเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายก่อนสายเกินไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์สุขภาพจิต รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719
ขอบคุณที่มา ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

 

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง