Skip to content

ปัญหาเรื่องการได้ยิน แก้ไขได้

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

1. กลไกการได้ยิน เสียงที่เราได้ยินอยู่นี้ เป็นการสั่นสะเทือนของโมเลกุลอากาศผ่านเข้าไปในช่องหู กระทบกับเยื่อแก้วหูซึ่งกั้นระหว่างหูชั้นนอกและชั้นกลาง เยื่อแก้วหูจะมีการสั่นสะเทือนและส่งไปยังกระดูก 3 ชิ้น เรียกว่า กระดูกค้อน กระดูกทั่ง กระดูกโกลน ขั้นตอนนี้เรียกว่าการนำเสียง จากนั้นจะส่งต่อแรงสั่นสะเทือนไปยังของเหลวที่อยู่ในหูชั้นใน เซลล์ขนเล็ก ๆ จะมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนเป็นกระแสประสาทส่งไปที่สมอง ขั้นตอนนี้เรียกว่า ประสาทการนำเสียง

สาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินแบ่งตามสาเหตุได้เป็น 3 ประเภทขึ้นอยู่กับบริเวณที่เสีย การสูญเสียการได้ยินนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับหูของคุณ 1 ข้าง หรือทั้ง 2 ข้างก็ได้

  • การนำเสียงเสีย จะเกิดขึ้นที่หูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง มักจะเป็นแบบชั่วคราว สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ โดยการกินยาหรือผ่าตัด สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อในช่องหู ขี้หูอุดตัน เยื่อแก้วหูทะลุ หินปูนเกาะที่กระดูกหู เป็นต้น
  • ประสาทหูพิการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหูชั้นใน มีการทำลายเซลล์ขน เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น แม่ติดเชื้อหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์ แพ้ยา กรรมพันธุ์ การสัมผัสเสียงดัง การติดเชื้อไวรัส หรือเกิดตามธรรมชาติจากอายุที่มากขึ้น ประเภทนี้จะไม่สามารถรักษาให้กลับมาให้มีการได้ยินเป็นปกติได้
  • การสูญเสียการได้ยินแบบผสม สาเหตุเกิดจากมีปัญหาการได้ยินจากการนำเสียงเสียร่วมกับประสาทหูพิการ การเสียแบบนี้สามารถทำการรักษาได้บางส่วน

 

2. เครื่องช่วยฟัง จะช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินที่ไม่สามารถรักษาได้หรือในกรณีที่แพทย์สิ้นสุดการรักษาแล้ว เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยฟัง มีวงจรขนาดเล็กฝังรวมไว้ในแผ่นพลาสติก มีไมโครโฟนใช้ทำหน้าที่ในการรับเสียงและแปลงสัญญาณเสียง ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและปัญหาของคุณ

รูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังแบบเกี่ยวหลังใบหู Behind-The-Ear (BTE) มีฝาครอบเป็นพลาสติกโดยตัวเครื่องทั้งหมดคล้องอยู่ที่หลังใบหู และมีท่อพลาสติกใสนำเสียงขยายผ่านไปที่แบบพิมพ์หูเพื่อเข้าไปในหู สามารถใส่กำลังขยายได้สูง

เครื่องช่วยฟังแบบในช่องหู รุ่นเต็มหู In-The-Ear (ITE) เป็นเครื่องแบบสั่งทำเฉพาะบุคคล ส่วนประกอบของเครื่องทั่งหมดจะอยู่ภายในช่องหู มีขนาดเต็มใบหูและช่องหู ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการใช้มือหรือต้องการกำลังขยายมาก

เครื่องช่วยฟังแบบในช่องหู รุ่นเล็ก In-The-Canal (ITC) เป็นเครื่องที่ใส่ไว้ในช่องหู สั่งทำเฉพาะบุคคล ส่วนประกอบของเครื่องทั้งหมดจะอยู่ภายในช่องหู โดยจะมองเห็นจากภายนอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


เครื่องช่วยฟังแบบในช่องหู รุ่นเล็กมาก Completely-In-The-Canal (CIC) เป็นเครื่องแบบสั่งทำเฉพาะบุคคล ซ่อนเครื่องทั้งหมดไว้ในรูหู แทบมองไม่เห็นจากภายนอก มีสายดึงเล็ก ๆ ยื่นออกมาเพื่อความสะดวกเวลาใส่และดึงออก เป็นที่นิยมใช้มากโดยเน้นความสวยงาม

สามารถทำนัดเพื่อปรึกษาและประเมินพัฒนาการด้านภาษาและการพูด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขการพูด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู ,
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 0 3825 9964

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง