Skip to content

การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ก่อนแต่งงานก็สำคัญสำหรับคู่รักทุกคู่…ก่อนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์

การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน

แพทย์จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายเพื่อป้องกันและแก้ไขได้ก่อนการแต่งงาน เริ่มแรกแพทย์จะสอบถามประวัติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยในอดีต โรคประจำตัว รวมทั้งการเจ็บป่วยของญาติที่ใกล้ชิด

ฝ่ายชาย ควรตรวจร่างกายดังนี้

• X-Ray ปอด
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
• ตรวจหากรุ๊ปเลือด
• ตรวจหาภูมิคุ้มกันตับอักเสบบี
• ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง HIV
• ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
• ตรวจหาธาลัสซีเมีย

ฝ่ายหญิง ควรตรวจร่างกายดังนี้

• X-Ray ปอด
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
• ตรวจหากรุ๊ปเลือด
• ตรวจหาภูมิคุ้มกันตับอักเสบบี
• ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง HIV
• ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสตรวจหาธาลัสซีเมียตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน

– การเอกซเรย์ปอด หากพบว่าเป็นวัณโรคก็สามารถรักษาให้หายก่อนแต่งงานก็จะไม่แพร่เชื้อให้กับอีกฝ่าย
– การตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากยังไม่มีภูมิต้านทานอาจฉีดวัคซีนให้ แต่ต้องรอประมาณ 3 เดือนเพื่อให้มีภูมิต้านทานก่อนการตั้งครรภ์
– การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากมีตรวจพบว่าฝ่ายหนึ่งมีการติดเชื้อ แต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่มีภูมิต้านทานของเชื้อและไม่มีการติดเชื้อนี้ก็สามารถฉีดวัคซีนก่อนแต่งงานได้
– การตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส หากมีการติดเชื้อของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถ้ามีการรักษาก่อนแต่งงานแล้วก็สามารถหายขาดได้และไม่มีการติดต่อไปยังอีกฝ่ายได้ ส่วนมากวินิจฉัยได้จากการตรวจเลือดมากกว่าอาการที่ปรากฏ
– การตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อไวรัสเอดส์ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีการติดเชื้อก็จะได้ป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายติดเชื้อด้วย สำหรับกรณีติดเชื้อทั้งสองฝ่ายถ้าหากไม่ต้องการมีลูกด้วยกันก็ป้องกันโดยใส่ถุงยางทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
– การตรวจโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคโลหิตจางที่เป็นกรรมพันธุ์ หากเป็นโรคนี้ทั้งสองฝ่ายเด็กอาจเกิดมาแล้วซีดอย่างรุนแรงและอาจเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ได้ ผู้ที่มียีนแฝงของโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย จะมีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี เหมือนบุคคลทั่วไป ซึ่งมองภายนอก คุณจะไม่รู้

เลยว่าบุคคลนั้นมียีนแฝงหรือไม่ และพบผู้มียีนแฝงประมาณ 40% ของประชากร ดังนั้น ชวนคู่รักของคุณไปตรวจเลือดเพื่อวางแผนก่อนตั้งครรภ์

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ หรือโทร.1719

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง