Skip to content

รู้ก่อน ตรวจสุขภาพประจำปี

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปีมี 2 ขั้นตอน คือ

1.การพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
2.การตรวจปัสสาวะ การตรวจเลือด การเอ็กซเรย์ปอดและการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ

การพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ขั้นตอนนี้ แพทย์จะเป็นผู้ที่ซักประวัติ การเจ็บป่วยในอดีต หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน หากมีข้อมูลจากโรงพยาบาลอื่นขอให้ท่านนำมาด้วย นอกจากนี้ควรบอกอาการ หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของท่าน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ การหายใจและการทำงานของหัวใจ เช่น เหนื่อยง่ายหรือคลำชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอหรือไม่ ท่านคลำก้อนตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้หรือไม่ นอกจากนี้ในสุภาพสตรี มีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือน หรือมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดหรือไม่ ตรวจพบก้อนผิดปกติที่เต้านมหรือไม่

หลังจากซักประวัติเจ็บป่วยแล้ว แพทย์จะทำการตรวจร่างกายโดยทั่วไป ฟังการเต้นของหัวใจ ฟังเสียงอากาศที่เข้าออกปอดว่าผิดปกติหรือไม่ และถ้ามีประวัติเจ็บป่วยในเรื่องใด แพทย์จะพิจารณาตรวจร่างกายเกี่ยวกับอวัยวะส่วนนั้นอย่างละเอียดเพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจจะตรวจเลือดเพิ่มเติม เพื่อ วิเคราะห์ดูว่าอวัยวะนั้นๆ ทำงานผิดปกติหรือเปล่า บางครั้งแพทย์จะพิจารณาส่งตัวท่านไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เพื่อให้ความกระจ่างและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับปัญหาที่มีในตัวท่าน

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ หรือโทร.1719

ขอบคุณที่มา : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง