Skip to content

รู้ได้อย่างไรว่าลูกเริ่มเป็นหนุ่ม-สาวก่อนวัย

ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย (Precocious Puberty) พบได้ในเด็กทั้งเพศหญิงและชาย โดยจะพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายประมาณ 8 – 20 เท่า โดยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีระก่อนวัยอันควร

สัญญาณเตือนที่สำคัญ

ผู้หญิง

 1. คลำได้ก้อนที่เต้านมก่อนอายุ 8 ปี
 2. สะโพกผาย
 3. ส่วนสูงเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
 4. เริ่มมีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้
 5. สิว หน้ามัน กลิ่นตัว
 6. มีตกขาวและประจำเดือนก่อนอายุ 10 ปี

ผู้ชาย

 1. ลูกอัณฑะและองคชาติขยาย มีสิว หรือ กลิ่นตัวก่อนอายุ 9 ปี
 2. ส่วนสูงเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
 3. เสียงแตกหนุ่ม มีลูกกระเดือก

Children2

ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยเกิดจากอะไร

 1. ปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม เด็กที่มีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยมักมีประวัติพ่อหรือแม่มีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยร่วมด้วย ในปัจจุบันพบความผิดปกติของยีนส์หลายชนิดที่เป็นสาเหตุของภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย
 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะอ้วน/น้ำหนักเกิน ซึ่งมักเกิดจากปัจจัยทางโภชนาการ เช่น ชอบรับประทานอาหารประเภททอด อาหารไขมันสูง อาหารจานด่วนส่งผลให้เกิดภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย โดยเฉพาะในเด็กหญิง

การวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

 1. เอกซเรย์กระดูก ซึ่งมักพบว่ากระดูกมีอายุมากกว่าอายุจริงของผู้ป่วย
 2. ตรวจเลือดวัดระดับฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนใหญ่จะตรวจพบฮอร์โมนเพศในร่างกาย
 3. การตรวจอัลตราซาวด์ สำหรับเด็กหญิง เพื่อวัดขนาดและดูลักษณะของมดลูกและรังไข่เพื่อช่วยในการวินิจฉัย
 4. การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI มักทำในเด็กชายทุกคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัยและในเด็กหญิงที่เข้าวัยสาวก่อนอายุ 6 ปี เพื่อหาความผิดปกติในสมองที่อาจเป็นสาเหตุ

หลังจากนั้นแพทย์จะประเมินผลการตรวจและให้การรักษาด้วยยาฉีดเพื่อควบคุมฮอร์โมนในรายที่จำเป็น จนกว่าผู้ป่วยจะมีอายุประมาณ 11-12 ปี หรืออายุกระดูก 12-13 ปี

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายแพทย์ ศูนย์กุมารเวช โทร. 0 3825 9933

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง