Skip to content

5 อันดับมะเร็งที่คนไทยเป็นมากที่สุดในปี 2022

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม๋กว่า 140,000 คน หรือ ประมาณ 00 คนต่อวัน

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง