Skip to content

พญ. พัชรินทร์ ปรีชานนท์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. พัชรินทร์ ปรีชานนท์

ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

ความเชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2018 ตจวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2008 ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ประสบการณ์

2018 แพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
2011 แพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง