Skip to content

ทพญ. อภิญญา ชุมวรฐายี

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

ทพญ. อภิญญา ชุมวรฐายี

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมทั่วไป

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

อังกฤษ

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

10:00-12:00

พ.

09:00-12:00

พฤ.

09:00-12:00

ศ.

09:00-12:00

ส.

09:00-12:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1991 ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิตทันตกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
ทันตกรรมทั่วไป, , ประเทศไทย

ประสบการณ์

1991 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา