ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดหลายประการ อาทิ กรรมพันธุ์ อายุ เพศ พฤติกรรมในการใช้ชีวิต เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภค ฯลฯ

หัวใจล้มเหลว หัวใจวายเป็นภัยเงียบที่ทำให้เสียชีวิต ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ จนนำไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งในภาวะฉุกเฉิน มาตรฐานการรักษาจำเป็นต้องเปิดหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยยาละลายลิ่มเลือด หรือการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและขดลวด หรือในบางรายอาจจำเป็นตัองผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือด

ดังนั้นมาตรฐานในการรักษาโรคหัวใจ แพทย์ผู้ทำการรักษาจะเริ่มต้นใช้ยาในการรักษา หากการตอบสนองไม่ดีหลังจากการรักษาด้วยยา และผู้ป่วยยังมีความทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจ การรักษาในขั้นต่อมา อายุรแพทย์ไฟฟ้าหัวใจจะเป็นผู้พิจารณาทางเลือกในการใช้เครื่องกระตุ้นหรือเครื่องกระตุกหัวใจที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหัวใจแต่ละประเภท เพื่อผลการรักษาที่ดี

การเลือกใช้เครื่องกระตุ้น หรือกระตุกหัวใจไม่ใช่ทำเพียงเพื่อให้การรักษาครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปเท่านั้น แต่อายุรแพทย์ไฟฟ้าโรคหัวใจ ยังพิจารณาถึงความเหมาะสม หากในอนาคตผู้ป่วยจำเป็นต้องรักษาตัวด้วยโรคอื่น หรือ การรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ อีกด้วย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะให้กลับมามีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีจำนวนมากถึง 534 ราย และผู้ป่วยโรคหัวใจทุกท่านที่ได้รับการรักษากลับไปใช้ชีวิตที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย และทำกิจกรรมที่ชื่นชอบได้ตามปกติ

pacemaker

นอกจากนี้ยังมีบริการติดตามผู้ป่วยหลังจากใส่เครื่องกระตุ้น หรือเครื่องกระตุกหัวใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าการทำงานของเครื่องยังมีประสิทธิภาพ คลินิกดังกล่าวให้บริการดูแล และตรวจสอบเครื่องกระตุ้น หรือเครื่องกระตุกหัวใจให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยลูกค้าที่มาใช้บริการมีตั้งแต่ลูกของศูนย์หัวใจ ลูกค้าที่ได้รับการรักษาจาก รพ.อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ :

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แผลเล็ก

คนไข้ที่ไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยใดๆมาก่อน แต่ต้องมาพบกับภาวะลิ้นหัวใจรั่วฉับพลัน ทั้ง 2 ห้อง (ซ้ายและขวา) คนไข้ทุกข์ทรมานกับอาการจนไม่สามารถที่จะรอคิวห้องผ่าตัดของรพ.ที่ไปรักษาได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางมา

Testimonial : การจี้ไฟฟ้าหัวใจ..เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

คนไข้ประสบกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมาเป็นเวลาหลายปี และได้รักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจมาแล้วถึง 2 ครั้งที่รพ.อื่น แต่อาการก็กลับเป็นขึ้นมาอีก จนต้องมาจี้ไฟฟ้าหัวใจเป็นครั้งที่ 3

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กิตติ ฏิระวณิชย์กุล
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
นพ. กิตติ นาคจันทึก
อายุรศาสตร์
นพ. จิรพันธ์ ชวาลตันพิพัทธ์
อายุรศาสตร์
นพ. ชยุต ทัตตากร
-
นพ. ชาติทนง ยอดวุฒิ
อายุรศาสตร์
นพ. ณัฐฑ์ โรจนกิจ
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. ดลลักษณ์ พูลเกษม
อายุรศาสตร์
นพ. ทินกฤต ศศิประภา
อายุรศาสตร์
นพ. ธนัตถ์ อัศวิษณุ
อายุรศาสตร์
นพ. ธิปกร ผังเมืองดี
อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น