ทำแผล

คลินิกดูแลแผล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  > คลินิกดูแลแผล

หมอทำแผลให้คนไข้
อาคาร A ชั้น 1
วันจันทร์ - อาทิตย์
08:00 - 19:30 น.

คลีนิกดูแลแผล ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลเฉียบพลัน แผลเรื้อรัง รูเปิดทวารเทียม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแผล ด้วยผลิตภัณฑ์ปิดแผลที่มีความทันสมัยและหลากหลาย  

ให้บริการผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย โดยผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว 

แผล (Wound)

หมายถึงการที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อต่างๆ ได้รับบาดเจ็บ ทำให้เกิดการปริแยก หรือฉีกขาดของผิวหนังและเนื้อเยื่อปกติ เมื่อเกิดมีบาดแผลขึ้น ร่างกายจะพยายามซ่อมแซมเพื่อให้แผลปิด

ข้อแตกต่างระหว่างบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง

 1. แผลเฉียบพลัน (Acute wound) เป็นแผลที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับบาดเจ็บ สามารถหายได้เองตามระยะเวลาของกระบวนการหายของแผลตามปกติ
 2. แผลเรื้อรัง (Chronic Wound) คือแผลที่ไม่สามารถดำเนินตามกระบวนการหายของแผลตามปกติ ทั้งกายภาพและการทำงานของอวัยวะการสร้างเซลล์ไม่สมบูรณ์ แผลจะอยู่ในระยะการอักเสบเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน ทำให้เข้าสู่ระยะการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในระยะการงอกขยายช้า ไม่มีความก้าวหน้าของขอบแผล มีการงอกขยายของเนื้อเยื่อทิ่ผิดปกติ

กระบวนการหายของแผล (Wound Healing)

การฟื้นฟูแผลเป็นกลไกที่ซ่อมแซมในแง่ของลักษณะทางกายภาพและการทำงานของอวัยวะให้สมบูรณ์เหมือนเดิม มีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ  

 1. การหยุดเลือด (Hemostasis Phase) ร่างกายใช้เกล็ดเลือด (Platelets) เป็นเซลล์สำคัญและเป็นตัวเริ่มต้นของกระบวนการนี้ในการห้ามเลือดออกจากบาดแผล 
 2. การอักเสบ (Inflammatory Phase) เซลล์เม็ดเลือดขาว (Leukocytes and Macrophages) ทำลายเชื้อโรคและกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วเพื่อทำความสะอาดบาดแผล
 3. กลไกการสร้างเนื้อเยื่อทดแทน (Proliferative Phase) ขั้นตอนหลักของกระบวนการนี้ประกอบด้วยการสร้างโครงสร้างสารพื้นฐาน (Ground Substance and Matrix Synthesis) การสร้างเส้นเลือดใหม่ (Angiogenesis) การสร้างเนื้อเยื่อพังผืด (Fibroplasia) การสร้าง Granulation Tissue การสร้างเยื่อบุผิว (Epithelialization) และการสะสมของเส้นใยคอลลาเจน (Collagen Deposition)
 4. กลไกการปรับสมดุลโครงสร้างของแผล (Remodeling Phase, Maturation Phase) จะเกิดการปรับการเรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจนและเกิดการหดตัวของแผล (Wound Contraction) ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้บาดแผลมีลักษณะเล็กลงและราบลง 
 1.  

บริการของคลินิกดูแลแผล

ดูแลโดยพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยออสโตมีที่มีแผล และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้  

 • ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดรูเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง  
 • ให้ความรู้และการดูแลรูเปิดทวารเทียมทางหน้าท้องกับผู้ป่วยและ Care giver  
 • สอน สาธิต การปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วยที่มีรูทวารเทียมเปิดทางหน้าท้องและ Care giver 

บาดแผลเรื้อรัง (Chronic wound) ดูแลโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลบาดแผลที่ซับซ้อน บาดแผลเรื้อรังต่างๆ และทีม ET Nurse เป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยบาดแผลหายเร็ว เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด รวมถึงการลดความเจ็บปวดจากการทำแผล ลดจำนวนครั้งของการเปลี่ยนแผลโดยไม่จำเป็น การเลือกใช้วัสดุปิดแผลและตัวยารักษาแผลที่มีความทันสมัย

 • ทีมแพทย์ศัลยกรรม 
 • ทีม ET Nurse พยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลและออสโตมี (Enterostomal Therapy Nurse) 
 • Modern wound dressing เวชภัณฑ์ปิดแผลมีความหลากหลาย  

โรค
และการรักษา

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณัฏฐ์ชัย จิตต์ธรรมวาณิช
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ธนัช จงเกรียงไกร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ศุทธพร รัตนภานพ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. สยาม หาญพิพัฒน์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. จิราภรณ์ ตั้งกฤษณขจร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. ณัฐศุลี ศีลพิพัฒน์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วิภาวดี ลิ้มภักดี
เวชศาสตร์ฟื้นฟู