หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต หรือ NICU

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต หรือ NICU

อาคาร A ชั้น 2

วันจันทร์ - อาทิตย์
09:00 - 20:00 น.

การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ

หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (Neonatal Intensive Care Unit: NICU) โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พร้อมด้วยทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการการผ่าตัดในทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติทางด้านศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางเด็ก

นอกจากนั้นยังมีกุมารแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่นที่พร้อมจะดูแลทารกที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลในระบบต่างๆด้วย เช่น กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจ (Pediatric Cardiologist) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคทางเดินอาหาร (Pediatric Gastroenterologist) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคทางระบบประสาท (Pediatric Neurologist) เป็นต้น

  • ทารกแรกเกิดที่เกิดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์
  • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 2,500 กรัม)

การตั้งครรภ์แฝดถือเป็นการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง ทารกแฝดที่คลอดอาจมีอาการผิดปกติ เช่น น้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ ภาวะความเข้มข้นเลือดสูง(Polycytemia) ภาวะซีด(Anemia) ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ(Hypoglycemia) และ ปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการรักษา และประสานกับคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการดูแลรักษามารดาและทารกให้ปลอดภัยที่สุด ดังนี้

  • สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (maternal-fetal medicine specialist)
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (neonatologist) หมายถึง กุมารแพทย์ที่ดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
  • ทีมพยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลครรภ์ การคลอด และดูแลทารกหลังคลอดโดยตรง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลระหว่างการผ่าตัดคลอด
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต
  • พยาบาลผู้ประสานงานมารดาและทารกปริกำเนิด
  • พยาบาลผู้ประสานงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พญ. นาถสิริ แสงสุกสว่าง
กุมารเวชศาสตร์
พญ. วันนาวี สุขสมัย
กุมารเวชศาสตร์
พญ. วาสิตา โอฬารรัตน์มณี
กุมารเวชศาสตร์
พญ. ศศิกานต์ รุจิรไพบูลย์
กุมารเวชศาสตร์