ห้องผ่าตัดไฮบริด

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  > ห้องผ่านตัดไฮบริด

-

-

ห้องผ่าตัดไฮบริด   (Hybrid OR)

พัฒนาการก้าวใหม่ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการรักษา โดยใช้เทคโนโลยีการฉายภาพทางรังสีชั้นสูง ติดตั้งในห้องผ่าตัดเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในด้านการผ่าตัดรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัดรักษา โรคซับซ้อน เพื่อให้การทำหัตถการรังสีวินัจฉัยร่วมกับการทำผ่าตัด หรือหัตถการรังสีเพื่อการรักษา สามารถทำได้ในขั้นตอนเดียว ในพื้นที่ห้องผ่าตัดที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัย 

 • ออกแบบให้มีพื้นที่ใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นระบบเช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
 • ครบครับเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือด ให้ภาพคมชัดสามารถบอกขนาดและตำแหน่งของหลอดเลือดรวมทั้งพยาธิสภาพ เพื่อช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเตียงผ่าตัดในห้องออกแบบให้รังสีทะลุผ่านได้ทุกทิศทางของผู้ป่วยและปรับ ได้หลายระดับ สามารถเคลื่อนที่สอดคล้องกับเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ได้โดยอัตโนมัติ
 • พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ดมยา สลบ หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ และเต้ารับปลั๊กเสียบไฟฟ้า และชุดชั้นวางเครื่องมือแพทย์ชนิดแขวนเพดาน มีโคมไฟส่องผ่าตัด รวมถึงการติดตั้งกระจกตะกั่วสำหรับการมองเห็นระหว่างห้องควบคุมและห้องปฎิบัติการ
 • ระบบการไหลเวียนอากาศภายในห้องสามารถลดภาวะปนเปื้อนของละอองสิ่งสกปรกต่างๆ ในอากาศทำให้ลดการติดเชื้อลง ตลอดจนผนังของห้องผ่าตัดสร้างด้วยวัสดุที่ป้องกันรังสี มีความแข็งแรง และพื้นผิวที่มีคุณลักษณะลดการเกาะติดของเชื้อโรค เพื่อเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรที่อยู่ภายในและนอกห้องผ่าตัด
 1. ช่วยให้กระบวนการในการวินิจฉัยและรักษาเกิดขึ้นได้ในครั้งเดียวกัน (one visit) ซึ่งจะลดเวลาในการดูแลรักษา ผู้ป่วย และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวและกลับไปดำรงชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น ทำให้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและหอผู้ป่วยวิกฤติสั้นลง รวมทั้งลดการเสียเลือดซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น
 2. เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคที่ซับซ้อนและผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงสูงซึ่งไม่เหมาะกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม ภายใต้การรักษาและทำหัตถการได้พร้อมๆกันของทีมสหสาขา
 3. เป็นการทำหัตถการเท่าที่จำเป็น แผลผ่าตัดเล็ก การทำหัตถการที่ใช้สายสวนทางหลอดเลือด ร่วมกับการทำผ่าตัดโดยวิธีทั่วไป การทำหัตถการด้วยการใช้สายสวนหลอดเลือดผ่านผิวหนัง เช่น การทำบอลลูนหัวใจร่วมกับการผ่าตัดทั่วไป
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
 • การผ่าตัดผู้ป่วยในระบบหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
 • การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดโรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือด
 • การตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยาและระบบทางเดินปัสสาวะ
 • การตรวจวินิจฉัย การผ่าตัดและการทำหัตถการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีวิทยาการก้าวหน้าโดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง