The Doctors : โรคมะเร็งตับ ตอนที่ 1

หน้าแรก  >   วิดีโอความประทับใจจากผู้ป่วย  >  The Doctors : โรคมะเร็งตับ ตอนที่ 1

🎯 มะเร็งตับมีการดำเนินโรคที่รวดเร็วมาก ผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจมักจะเพราะมีอาการผิดปกติหรือโรคลุกลามไปมากแล้ว พอวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นมะเร็งตับจริง ก็มักเสียชีวิตภายใน 3-6 เดือน! 🎯ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจเป็นประจำ โดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป คือ…

☑ เพศชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (เพศชายเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงราว 2-3 เท่า)

☑ ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีในร่างกาย

☑ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคตับแข็ง

☑ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นประจำมายาวนาน

☑ ผู้ที่สูบบุหรี่จัด หรือได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นประจำ

☑ ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ นพ. สมโภช แซ่ลี้ อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา #GI #มะเร็งตับ

สอบถามโทร 📞 0 3825 9999

✅ Line Application : https://lin.ee/sX3Hevf

➡ Facebook : https://bit.ly/3psarwc

ความประทับใจที่เกี่ยวข้อง