คำแนะหลังการผ่าตัด ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

หน้าแรก วิดีโอความประทับใจจากผู้ป่วย  >  คำแนะหลังการผ่าตัด ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา การปฏิบัติตัวของคนไข้ หลังจากการผ่าตัดเลสิกที่แพทย์แนะนำ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0-3825-9939

https://www.facebook.com/pattaya.lasik/

แชร์ :  

ความประทับใจที่เกี่ยวข้อง