การตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการนอน (Polysomnogram: PSG)

เป็นการตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับในผู้ที่นอนกรน ผู้ที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ขากระตุกขณะหลับ โรคนอนละเมอ PSG เป็นการตรวจโดยให้ผู้ป่วยนอนในห้องนอนที่เป็นส่วนตัวเป็นเวลาหนึ่งคืน โดยจะมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าสมอง การเคลื่อนไหวของลูกตา การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ ลักษณะการหายใจ รวมถึงปริมาณออกซิเจนในเลือด เพื่อใช้ในการประเมินความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับและโรคดังกล่าวข้างต้น

แชร์ :

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง