การตรวจอัลตราซาวนด์ 4 มิติ ของทารกในครรภ์ (4-D Ultrasound)

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  เทคโนโลยีเพื่อการรักษา  การตรวจอัลตราซาวนด์ 4 มิติ ของทารกในครรภ์ (4-D Ultrasound)

การตรวจอัลตราซาวนด์ คือ การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไปจากหัวตรวจ คลื่นเสียงจะกระทบกับเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการดูดซับและสะท้อนกลับไม่เท่ากัน หัวตรวจจะทำหน้าที่รับสัญญาณคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาในระดับต่างๆ และนำสัญญาณที่ได้รับมาประมวลผล เพื่อสร้างภาพขึ้นมา มีความปลอดภัยสูง สามารถตรวจได้ตลอดการตั้งครรภ์ี

ข้อดีของอัลตราซาวนด์ 4 มิตินั้น สามารถช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวของทารกที่เสมือนทารกจริงๆ ตลอดเวลาโดยอัลตราซาวนด์ 4 มิติ จะชัดเจนกว่าการอัลตราซาวนด์ 2 มิติ สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของทารก เช่น การหาว การลืมตา การกลืน การขยับนิ้วมือ รวมถึงอิริยาบทต่างๆ ของทารกได้เสมือนจริงยิ่งกว่า โดยใช้เวลาในการทำอัลตราซาวนด์

แชร์ : 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง