Skip to content

FibroScan

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

เทคโนโลยีสำหรับการตรวจวัดพังผืดและความแข็งของตับด้วยเครื่อง FibroScan

FibroScan

เป็นเครื่องตรวจดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับ จากข้อมูลระบุว่า ในปัจจุบันเครื่องตรวจนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องหนึ่ง โดยอาศัยหลักว่าเนื้อตับปกติจะมีลักษณะนิ่มแต่ถ้ามีพังผืดมากหรือแข็งมาก เนื้อตับก็จะแน่นมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงถือได้ว่าเครื่องตรวจนี้มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคตับแข็งในระยะแรกๆได้
ในปัจจุบันเครื่องนี้ได้ถูกนำมาใช้ประเมินสภาพความแข็งของเนื้อตับเพื่อทดแทนการเจาะชิ้นเนื้อตับ ผลที่ได้จากการตรวจ FibroScan จะช่วยในการพยากรณ์โรคแทรกซ้อน เพื่อติดตามผล และประเมินโรคที่เป็น โดยไม่เกิดความเจ็บป่วยใดๆกับร่างกาย ลดอัตราการแทรกซ้อนของการเจาะตับได้ละยังลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการนอนโรงพยาบาลอีกด้วย

ตรวจ FibroScan เจ็บหรือไม่?

การตรวจ Fibroscan ไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆ ง่ายและรวดเร็ว ทราบผลทันที ท่านจะรู้สึกสั่นสะเทือนบริเวณผิวหนังที่ปลายหัวตรวจเล็กน้อย

วิธีการตรวจ FibroScan

o ให้นอนหงายโดยยกแขนทั้งสองข้างไว้เหนือศรีษะ ทาเจลที่หัวตรวจหรือผิวหนังคนไข้เพียงเล็กน้อย
o ทำการตรวจวัดทั้งหมด 10 ครั้ง ที่บริเวณตำแหน่งเดียวกัน
o ผลที่ได้เป็นตัวเลข ตั้งแต่ 1.5 ถึง 75 kPa ซึ่งแพทย์จะแปลผลจากการตรวจวัด

ตรวจ FibroScan เพื่ออะไร

แพทย์จะแปลผลที่ได้ว่า พังผืดมากน้อยเพียงใด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษาขั้นต่อไป

ใครเป็นผู้ตรวจ FibroScan

แพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านโรคตับ จะเป็นผู้ที่ตรวจ Fibroscan ได้ดีที่สุด

หลักการทำงานของเครื่อง FibroScan

ใช้หลักการ โดยเครื่องจะส่งคลื่นอัลตร้าซาวด์ตรวจจับความเร็วของคลื่นที่ออกไปกระทบกับเนื้อตับและประเมินค่าความนิ่มหรือแข็งของตับออกมาโดยใช้หลักว่าถ้าตับเริ่มแข็งคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจะเดินทางได้เร็วค่าที่ได้จะสูงซึ่งมีหน่วยวัดเป็น kPa (กิโลพาสคาล)

สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง