นัดหมาย

หน้าแรก  >   บริการ  >  นัดหมาย

การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินหรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน (สำหรับกรณีฉุกเฉิน กรุณาโทรติดต่อ)

ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ต่างประเทศ

โทรฉุกเฉิน