Mekanisk Trombektomi

MechanicalThrombectomy1

Behandling av iskemisk eller akutt hjerneslag med Mekanisk Trombektomi

Mekanisk Trombektomi er en svært effektiv behandling i dag, som fjerner blodpropper som blokkerer cerebrale arterier og åpner blodårer så blod kan gi næring til hjernen. Denne behandlingen vil være mer effektiv for pasienter med propper i cerebrale arterier. Den reduserer også funksjonshemminger etter iskemi i hjernen og cerebralt ødem under kraniotomi.

Denne metoden vil kunne redusere behovet for å operere, minske muligheten for hjernerystelse, funksjonshemminger og dødsfall for pasienter med trombose i cerebrale arterier.

Indikasjoner for pasienter med behov for Mekanisk Trombektomi

 • Pasienter som har blitt behandlet med intravenøs fibrinolyse uten å bli bedre.
 • Pasienter med blodpropp i større cerebrale arterier.
 • Pasienter som ikke kan motta fibrinolyse eller har unormal blodklumping.
 • Pasienter med risiko for stenose eller blokkeringer, svimmelhet, svakhet, ene eller begge hjernehalvdeler, vanskeligheter med å bevege tunge, uklart syn, tap av balanse, bør øyeblikkelig oppsøke sykehus.

Akuttbehandling “Stroke Fast Track system” egner seg for behandling av slagpasienter ved bruk av Mekanisk Trombektomi i samarbeid med nevrologer og kirurger i et Hybrid operasjonsrom egnet for all hurtig akuttbehandling og klargjort for Mekanisk Trombektomi innen 6 timer.

 

Hybrid Operasjonsrom

Hybrid OR

Et nytt trinn innen utvikling av medisinsk teknologi for behandling av pasienter med vaskulære sykdommer som har kirurgisk primærbehov, er bruk av avansert radiologi innstallert i operasjons- rom for å øke potensial og evne ved kirurgi, samt understøtte pasienter som skal gjennomgå kompliserte operasjoner.

 • Utformet for å gi ekstra plass til systematisk gjennomføring for flerfaglig team av kirurger, radiologer, kardiologer, anestesiologe, sykepleiere og radiologiske teknikere.
 • Fullt utstyrt med det ypperste av operasjonsfasiliteter og vaskulær bildediagnostikk som gir klare bilder som viser størrelse og lokalitet samt patologi som muliggjør presis kirurgi. Operasjonssengen er utformet for at strålingen skal kunne gjennomtrenge pasienten fra alle sider, og er justerbar i mange posisjoner og beveges automatisk og simultant med røntgenapparat.
 • Utstyrt med et sett anestesimaske, syregassbeholder, elektronisk stikkontakt, et takmontert utstyrsstativ med kirurgisk lampe og blyglasspeil mellom kontrollrom og operasjonsrom.
 • Luftsirkulasjonssystem som reduserer forurensning med smusspartikler i luften, hvilket reduserer infeksjonsfare. I tillegg er operasjonsrommets vegger dekket med strålebeskyttende materialer, og overflatene har egenskaper som reduserer vedheftning av mikro-organismer for å maksimere sikkerheten for både pasient og personale i og utenfor operasjonsrommet.

Fordeler ved prosedyrer utført i Hybrid-OR
1. Assisterer diagnostisering og behandlingsprosess med ett besøk som reduserer behandlings- tiden og pasienten kan komme seg og kan gjenoppta normalliv raskere. Korter ned tiden for sykehusopphold på sengepost og intensivavdeling samt reduserer blodtap, hvilket muliggjør raskere rekonvalesens.
2. Egnet for pasienter med kompleks og høyrisikosykdom som ikke kan behandles med tradisjonell kirurgi, men med behandling og operasjon utført av tverrfaglig team.
3. Nødvendig operasjon med et lite operasjonssår, prosedyre som krever vaskulært kateter under normal operasjon, prosedyre med vaskulært kateter i forbindelse med feks hjerteballong-operasjon.

Tilgjengelige operasjoner

 • Organ-transplantasjon
 • Kardiovaskulær og brystkasse-operasjon
 • Diagnose og kirurgi for vaskulære sykdommer
 • Diagnose og laparoskopisk kirurgi for gynekologiske og urologiske sykdommer
 • Diagnose, kirurgi og prosedyre ved bruk av avansert utstyr utført av spesialist-team