Skip to content

Hybrid Operasjonsrom

Home  >   Health Info  >  Health Articles

Hybrid OR

Et nytt trinn innen utvikling av medisinsk teknologi for behandling av pasienter med vaskulære sykdommer som har kirurgisk primærbehov, er bruk av avansert radiologi innstallert i operasjons- rom for å øke potensial og evne ved kirurgi, samt understøtte pasienter som skal gjennomgå kompliserte operasjoner.

  • Utformet for å gi ekstra plass til systematisk gjennomføring for flerfaglig team av kirurger, radiologer, kardiologer, anestesiologe, sykepleiere og radiologiske teknikere.
  • Fullt utstyrt med det ypperste av operasjonsfasiliteter og vaskulær bildediagnostikk som gir klare bilder som viser størrelse og lokalitet samt patologi som muliggjør presis kirurgi. Operasjonssengen er utformet for at strålingen skal kunne gjennomtrenge pasienten fra alle sider, og er justerbar i mange posisjoner og beveges automatisk og simultant med røntgenapparat.
  • Utstyrt med et sett anestesimaske, syregassbeholder, elektronisk stikkontakt, et takmontert utstyrsstativ med kirurgisk lampe og blyglasspeil mellom kontrollrom og operasjonsrom.
  • Luftsirkulasjonssystem som reduserer forurensning med smusspartikler i luften, hvilket reduserer infeksjonsfare. I tillegg er operasjonsrommets vegger dekket med strålebeskyttende materialer, og overflatene har egenskaper som reduserer vedheftning av mikro-organismer for å maksimere sikkerheten for både pasient og personale i og utenfor operasjonsrommet.

Fordeler ved prosedyrer utført i Hybrid-OR
1. Assisterer diagnostisering og behandlingsprosess med ett besøk som reduserer behandlings- tiden og pasienten kan komme seg og kan gjenoppta normalliv raskere. Korter ned tiden for sykehusopphold på sengepost og intensivavdeling samt reduserer blodtap, hvilket muliggjør raskere rekonvalesens.
2. Egnet for pasienter med kompleks og høyrisikosykdom som ikke kan behandles med tradisjonell kirurgi, men med behandling og operasjon utført av tverrfaglig team.
3. Nødvendig operasjon med et lite operasjonssår, prosedyre som krever vaskulært kateter under normal operasjon, prosedyre med vaskulært kateter i forbindelse med feks hjerteballong-operasjon.

Tilgjengelige operasjoner

  • Organ-transplantasjon
  • Kardiovaskulær og brystkasse-operasjon
  • Diagnose og kirurgi for vaskulære sykdommer
  • Diagnose og laparoskopisk kirurgi for gynekologiske og urologiske sykdommer
  • Diagnose, kirurgi og prosedyre ved bruk av avansert utstyr utført av spesialist-team

Share :

Health Articles

MORE ARTICLES