Skip to content

Priser & Akkrediteringer

Home  >   Health Info  >  Health Articles

JCI Certificate2015

Bangkok Hospital Pattaya har mottatt følgende priser og akkrediteringer:

 • IMTJ Medisinsk Turisme-pris 2015 – Årets Sterkest Anbefalte Internasjonal Kosmetisk- Kirurgisk Klinikk fra Internasjonalt Tidsskrift for Medisinsk Turisme
 • Internasjonal Felleskommisjon (JCI) : 2015
 • Topp 10 Beste Medisinske Service fra Thailands Turistmyndighet 2015
 • EIA Overoppsyns Pris 2014
 • AIA pris for sykehuskvalitet 2014
 • Den 9. Thailands Turisme-pris: 2013
 • En Enestående bedrift innen Fremmelse Av Ferdighetsutvikling 2013
 • Thailands Sykepleieråd 2012
 • Medisinsk Turisme Nettside-Åpenhet : 2009
 • Asia Sykehusledelsespris : 2006
 • Asia Sykehusledelsespris: 2005
 • Asia Sykehusledelsespris: 2004
 • Sykehus-akkreditering i 2004
 • Statsministerens Eksport-pris for utmerkede medisinske tjenester og helsetjenester for internasjonale pasienter i 2003
 • Supervaremerke Thailand i 2003
 • ISO 9001 : 2000 akkreditering in 2003
Internasjonal Felleskommisjon (JCI) : 2015
Betydelig akkreditering for Bangkok Hospital Pattaya
JCI Certificate2015
Bangkok Hospital Pattaya er akkreditert av Internasjonal felleskommisjon (JCI) for å være i særklasse verdensstandard innen helsetjenester.
Bangkok Hospital Pattaya, østkystens største, har nå blitt akkreditert på lik linje med de største navnene innnen helsetjenester i Bangkok, og holder sin posisjon verden over.
Medisinsk Turisme Nettside-åpenhetspris

Leter du på nett etter informasjon om medisinsk turisme? 

For å kunne hjelpe deg å finne informasjonen du trenger, har vi opprettet en Medisinsk Turisme Åpenhets-pris. Dette er et merke tildelt nettsider tilhørende tjenesteleverandører innen medisinsk turisme hvis informasjon møter nedenstående kriterier.

Formålet med prisen er å oppmuntre tilbydere til å gi nødvendig informasjon på sine nettsider – og gjøre det lettere for deg å foreta et informert valg.

Medisinsk Turisme Åpenhets-pris Kriterier:

 1. Nettsiden lister ansatte (leger)
 2. Nettsiden lister ansattes utdannelse & utmerkelser
 3. Priser på nettsiden
 4. Nettsiden lister tilgjengelige prosedyrer
 5. Detaljerte forklaringer
 6. Fullstendig kontaktinformasjon (Foretaksnavn, adresse, telefon, faks, epost)
 7. Informasjon om innkvartering.
For å kunne motta dette gullmerket:

Nettsider må møte minst of 5 av 7 kriterier.

Asia Sykehusledelse-pris: 2005

Bangkok Hospital Pattayas flerspråklige nettside har blitt utpekt av Asia Sykehusledelsepris’ komite som det Mest Enestående Prosjekt i kategorien Markedsføring, PR and Promoteringer for 2005. Bangkok Hospital Pattayas vinnerbidrag ble kåret blant 249 innkomne prosjekter fra 84 sykehus i 14 land, i sannhet en imponerende bragd. 

Asia Sykehusledelses-pris : 2004

Asia Konferanse for Sykehusledelse er regionens ledende utdanningskonferanse og arena for sykehusledelser og helsepersonal. Hvert år tildeles deltakende sykehus priser  for initiativer til spesialprosjekter innen sykehusledelse som fortjener anerkjennelse og som setter standard for andre sykehus. I HMA 2004 ble det utdelt priser i syv kategorier. Bangkok Hospital Pattaya vant to av dem.

“Sykehus’ Feilfri – Kalibrering” – Bangkok Hospital Pattayas Senter for Medisinsk-Teknologisk Kalibrering delte prisen for beste prosjekt i kategorien Teknisk Service Forbedring. Bangkok Hospital Pattaya delte også annenplassen for sitt “Kjærlighet og Omsorg”-prosjekt hvor 165 prosjekter fra 55 sykehus fra 11 land deltok. Prisene ble utdelt under en gallamiddag på Plaza Athenee Hotel i Bangkok den 7. october, 2004

Sykehusakkreditering august 2017 til august 2020

Kontinuerlig kvalitetsforbedring er et essensielt element i forbedringsprosessen av medisinsk servicekvalitet. HA er en nyttig tilnerming for medisinsk service og offentlige helsetjenester i Thailand. En slik betydelig innovasjon kan stimulere helsetjenestetilbydere til fokus på systematisk arbeidsflyt og kvaliteten på servicen som gis pasienter og pårørende i tillegg til kunskapsutvikling, ferdigheter og teknologi jfm professjonell standard.

HA-prosessen etablerer kollektiv organisatorisk forpliktelse til kvalitetsforbedring, organisatorisk analyse, egenvurdering, strategikonkretisering av organisatorisk utviklingsplan, personalutvikling, lagarbeid og service med fokus på pasientene.

Med denne målsettingen oppfordres alle ansatte til å aktivt bidra og delta i overlappende aktiviteter som oppretter interdisiplinære verktøy, samt retningslinjer for klinisk praksis og pleieplan. Lagsammensetninger  drar veksel på muligheter til forbedring av pasientomsorg og serviceprosesser. Aktiviteter og publisering av håndbok for sykehuset bedrer kvaliteten på klinisk praksis og pleieplan utføres i samarbeid med sykepleiere og alle sykehusavdelingers ansatte.

Kvalitetsforbedring ved bruk av HA-tilnermingen er et konsept og en praksis som høster gunstige resultater for pasienter, kunder, sykehusansatte, sykehuset, legestanden, samfunnet og landet som helhet. Likevel krever dette alle involvertes tid og innsats. Kvalitetsforbedring må være en kontinuerlig prosess.

Supervaremerke Thailand 2003

Dr.Pongsak Viddayakorn, M.D., direktør ved  Bangkok Dusit Medical Service Plc., sammen med styret ved Bangkok Hospital, overrekkes Supervaremerke-prisen av Peter Jeffrey, Superbrands Internationals regionsdirektør for asia, for å være en av de enestående bedriftene som har blitt utvalgt og stemt på av en målgruppe på 1000 personer. “Supervaremerke Thailand” gir en stor mulighet til å stå frem som en bedrift som er anerkjent i markedet i mange land.

Bangkok Hospital Pattaya er ett av to sykehus som har blitt nominert for å være høyt anerkjent ifølge de som har svart på markedsundersøkelsen. Det er en stor ære å motta en slik respons fra en landsdekkende representativ kundegruppe, og det gir oss muligheten til å konkurere regionalt i asia de neste to år, sammenfallende med vår utviklingsplan. For å kvalifisere seg til å bli et supervaremerke, har Bangkok Hospital Group møtt alle krav til standard i alle nøkkelområder, slik de er definert av thailandske forbrukere og det uavhengige Supervaremerkerådet. Rådet evaluerte Bangkok Hospital Groups opptreden og prestasjon innnen kritiske områder, produkt, kvalitet, tilfredsstillelsesgrad, pålitelighet, ry og forståelse for kunders behov.

Asias Supervaremerke-pris er et resultat av en årlig undersøkelse foretatt av Reader’s Digest Asia rettet mot lesere i asias 6 største markeder. Bedømmelsen baseres på lesernes stemmegivning og respektive varemerker, basert på de over nevnte 5 kriterier. Målsettingen med undersøkelsen er å identifisere varemerker som har størst appell blant asiatiske forbrukere, fordelt på 41 kategorier fra livsstilsprodukter til daglige behov. Bedrifter som har steget til Supervaremerke-nivå, representerer en anerkjennelse av høy kvalitet slik den oppleves av forbrukere som helhet, og belyser samtidig forbrukernes valg i markedet. Undersøkelsen ble utført i seks asiatiske nøkkelmarkeder (Hong Kong, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan and Thailand).

Share :

Health Articles

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES