Testimonial : ทำได้ !!! รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

หน้าแรก วิดีโอความประทับใจจากผู้ป่วย  >  Testimonial : ทำได้ !!! รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

คุณสมศักดิ์ ประยูรพงศ์ อายุ 79 ปี มีความทรมานกับการปัสสาวะมานานหลายปี ไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะไม่ ออก หรือออกแล้วแต่ไม่สุด ทำให้การเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะใช้เวลานานมากในแต่ละครั้ง แต่หลังจากที่ ได้เข้ารับการปรึกษาจาก นพ.นิธิ นาวานิมิตกุล ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำโรงพยาบาล กรุงเทพพัทยา ได้ให้คำแนะนำว่า สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องดมยาสลบ และหลังผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้เลย โดยใช้วิธีการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy) ซึ่งหลังจากการเข้ารับการรักษา คุณสมศักดิ์กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับมาทำกิจกรรม ในชีวิตได้เหมือนเดิม และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง

#ต่อมลูกหมากโต #รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ #Urology

แชร์ :  

ความประทับใจที่เกี่ยวข้อง