การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก

หน้าแรก วิดีโอความประทับใจจากผู้ป่วย  >  การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบไร้ใบมีด สอบถามเพิ่มเติม 038-259-939และ 084-655-9333 https://www.facebook.com/pattaya.lasik/

แชร์ :  

ความประทับใจที่เกี่ยวข้อง