โปรแกรมวัคซีนสำหรับวัยทำงาน

โปรแกรมวัคซีนสำหรับวัยทำงาน

700฿4,500฿

Clear

โปรแกรมวัคซีนสำหรับวัยทำงาน 

 1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
  ราคาต่อจำนวน 1 เข็ม ราคา 700 บาท
 2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับ 2 ท่าน)
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 1,300 บาท
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับ 4 ท่าน)
  ราคาต่อจำนวน 4 เข็ม ราคา 2,400 บาท
 4. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 4,190 บาท
 5. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ
  ราคาต่อจำนวน 1 เข็ม ราคา 2,100 บาท
 6. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 3,850 บาท
 7. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
  ราคาต่อจำนวน 3 เข็ม ราคา 1,950 บาท
 8. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอและบี
  ราคาต่อจำนวน 1 เข็ม ราคา 1,700 บาท
 9. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอและบี
  ราคาต่อจำนวน 3 เข็ม ราคา 4,500 บาท
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
 2. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร.0 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
เริ่มจำหน่าย 20 มีนาคม-30 เมษายน 2567 และและรับบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2567