แพ็กเกจวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

700฿18,900฿

Clear

แพ็กเกจวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

 1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
  ราคาต่อจำนวน 1 เข็ม ราคา 700 บาท
 2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับ 2 ท่าน)
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 1,300 บาท
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับ 4 ท่าน)
  ราคาต่อจำนวน 4 เข็ม ราคา 2,400 บาท
 4. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 1,450 บาท
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 4,190 บาท
 6. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (เด็ก)
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 5,900 บาท
 7. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (เด็ก)
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 12,900 บาท
 8. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (ผู้ใหญ่)
  ราคาต่อจำนวน 3 เข็ม ราคา 9,000 บาท
 9. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (ผู้ใหญ่)
  ราคาต่อจำนวน 3 เข็ม ราคา 18,900 บาท
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
 2. รายการแพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถใช้ได้สำหรับเด็กที่อายุ 5 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 3. สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 5  ปี แนะนำให้ปรึกษากุมารแพทย์
 4. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชหรือศูนย์สุขภาพสตรี โทร.0 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
เริ่มจำหน่าย 20 มีนาคม-30 เมษายน 2567 และและรับบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2567