แพ็กเกจวัคซีนนักเดินทาง

แพ็กเกจวัคซีนนักเดินทาง

700฿2,400฿

Clear

แพ็กเกจวัคซีนนักเดินทาง

 1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
  ราคาต่อจำนวน 1 เข็ม ราคา 700 บาท
 2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับ 2 ท่าน)
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 1,300 บาท
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับ 4 ท่าน)
  ราคาต่อจำนวน 4 เข็ม ราคา 2,400 บาท
 4. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  ราคาต่อจำนวน 2 เข็ม ราคา 1,450 บาท
 5. วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ
  ราคาต่อจำนวน 1 เข็ม ราคา 1,850 บาท
 6. วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์
  ราคาต่อจำนวน 1 เข็ม ราคา 2,150 บาท
 7. วัคซีนป้องกันไข้เหลือง
  ราคาต่อจำนวน 1 เข็ม ราคา 3,450 บาท
 8. วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น
  ราคาต่อจำนวน 1 เข็ม ราคา 4,550 บาท
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
 2. รายการวัคซีนที่ 5-8 ต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ก่อนจึงจะสามารถฉีดได้เท่านั้น
 3. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร.0 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
เริ่มจำหน่าย 20 มีนาคม-30 เมษายน 2567 และและรับบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2567