แพ็กเกจตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือดใหญ่ที่ลำคอ

แพ็กเกจตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือดใหญ่ที่ลำคอ

2,500฿

ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงที่คอสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

แพ็กเกจตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือดใหญ่ที่ลำคอเพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง  ราคา 2,500 บาท

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ทำหัตถการ และค่าบริการ รพ. แล้ว
  2. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และหัตถการอื่นเพิ่มเติม
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร.0 3890 9059 เวลา 8.00-16.00
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567