แพ็กเกจผ่าตัดเบิกจ่ายตรงสำหรับข้าราชการ

 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาพร้อมอยู่เคียงข้าง ดูแลสุขภาพข้าราชการ ด้วยโครงการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง
 1.  ข้าราชการ
 2.  ลูกจ้างประจํา
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด / บํานาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3 คน) *ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ
 1. A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง ประมาณการนอน รพ. 2 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 147,000

 1. A015 การผ่าตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสํารวจท่อน้ำดีประมาณการนอน รพ. 5 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน176,000

 1. A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว ประมาณการนอน รพ.1 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 83,000

 1. A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง รวมประมาณการนอน รพ.1 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 107,000

 1. A023 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวด้วยกล้อง รวมประมาณการนอน รพ. 2 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 145,000

 1. A024 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 2 ข้างด้วยกล้อง รวมประมาณการนอน รพ. 2 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 169,000

 1. A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร รวมประมาณการนอน รพ.1 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 68,000

 1. A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก รวมประมาณการนอน รพ. 1 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 58,000

 1. B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า** รวมประมาณการนอน รพ. 6 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 170,000

 1. B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก** รวมประมาณการนอน รพ. 5 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 220,000

 1. B022 การผ่าตัดข้อสะโพกบางส่วน** รวมประมาณการนอน รพ. 7 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 250,000

 1. B060 การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกส่วนเอวตีบแคบ รวมประมาณการนอน รพ. 5 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 185,000

 1. B070 การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า รวมประมาณการนอน รพ. 3 วัน

รวมผู้ป่วยชำรำระส่วนเกิน 208,000

 1. D051 การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด รวมประมาณการนอน รพ. 3 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 93,000

 1. D061 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด รวมประมาณการนอน รพ. 2 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 86,000

 1. E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง รวมประมาณการนอน รพ. 3 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 68,000

 1. G011 การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง รวมประมาณนอน รพ. 1 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 20,000

 1. H010 การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ รวมประมาณการนอน รพ. 9 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 150,000

 1. H020 การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด รวมประมาณการนอน รพ. 7 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 120,000

 1. J020 การซ่อมกระโหลกศีรษะส่วนที่หายไปจากการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะ รวมประมาณการนอน รพ. 4 วัน

รวมผู้ป่วยชำระส่วนเกิน 165,000

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชําระเอง ตามวันนอนที่กําหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. ประมาณการวันนอนโรงพยาบาลขึ้นกับภาวะอาการ และดุลยพินิจของแพทย์*
 5. ราคานี้รวมข้อเทียมบางส่วน และอาจมีส่วนที่ผู้รับบริการต้องชําาระเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับรุ่นข้อเทียมที่เลือก)**
 6. ต้องนําบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจผ่าตัดเบิกจ่ายตรงสำหรับข้าราชการ

Loading...