รักอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยชุดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รักอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยชุดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1,399฿

การตรวจแบบเฉพาะทาง ลดความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย และสบายใจ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ราคา 1,399 บาท

  1. รวมค่าแพทย์แจ้งผลตรวจสุขภาพและค่าบริการ รพ. แล้ว
  2. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566