แพ็กเกจผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตแบบกึ่งถาวร

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปลอดภัยโดยทีมแพทย์ผู้ชี่ยวชาญ

  1. ผู้มีปัญหาไม่สามารถผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต
  2. ผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวค่อนข้างมาก
  3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นโรคหลอดเลือดแดง
  4. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจรุนแรง

แพ็กเกจผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตแบบกึ่งถาวร Semi-permanent hemodialysis surgery package)

ราคา 20,000 – 45,000 บาท

 

  1. รายการตรวจดังกล่าว ต้องทํานัดล่วงหน้า และพบแพทย์ก่อนทําหัตถการ
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  3. ราคานี้ไม่รวมยากลับบ้าน และหัตถการกรณีมีภาวะแทรกซ้อน ที่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม อาทิ ค่าเจาะเลือด ฯลฯ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตแบบกึ่งถาวร

Loading...