แพ็กเกจศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียมแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง

เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น

1. การตรวจประเมินสภาพดวงตาและสายตาก่อนผ่าตัดรักษาสายตา
ราคา 1,500 บาท

2. เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยการทำศัลยกรรมใส่เลนส์เทียม 1 ตา
ราคา 110,000 บาท

3. เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยการทำศัลยกรรมใส่เลนส์เทียม 2 ตา
ราคา 200,000 บาท

4. เทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติโดยการใช้เลนส์สั่งตัดพิเศษ การทำศัลยกรรมใส่เลนส์เทียม 2 ตา
ราคา 260,000 บาท

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีดมยาสลบ
  3. ราคาดังกล่าวรวมถึงการตรวจ ติดตามอาการหลังผ่าตัด 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน – ไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์
  4. ราคานี้เป็นราคาสำหรับดวงตาทั้งสองข้าง (ยกเว้นรายการที่ 2)
  5. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ซุบเปอร์ไซท์ โทร. 0 3825 9938
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567

แพ็กเกจศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียมแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง

Loading...