โปรแกรมตรวจก่อนรับวัคซีน

โปรแกรมตรวจก่อนรับวัคซีน

1,100฿1,300฿

Clear

โปรแกรมตรวจก่อนรับวัคซีน 

  • แพ็กเกจตรวจก่อนรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ราคา 1,100 บาท
  • แพ็กเกจตรวจก่อนรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ราคา 1,300 บาท
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
  2. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร.0 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
เริ่มจำหน่าย 20 มีนาคม-30 เมษายน 2567 และและรับบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2567