Myer’s cocktail วิตามินสูตรฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อ

Myer’s cocktail วิตามินสูตรฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อ

5,500฿

ฟื้นฟูความเหนื่อยล้า ของกล้ามเนื้อ และอาการบาดเจ็บ 

  1. นักกีฬา
  2. ผู้ที่ออกกําลังกายที่ต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง

Myer’s cocktail วิตามินสูตรฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อ เต็มไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหาย และความแข็งแรงของกระดูก ช่วยเพิ่มการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ

  1. ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าแพทย์ แล้ว
  2. เพื่ออ้านวยความสะดวก สามารถโทรเพื่อท่านัดในการเข้ารับบริการล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566