แพ็กเกจค้นหาโรคมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น

แพ็กเกจค้นหาโรคมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น

3,900฿

สะดวก | ปลอดภัย | ความสะเอียดสูง | ผลข้างเคียงน้อย

  1. ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีประวัติสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 20 มวน หรือ 1 ซอง เป็นเวลานาน 20 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่สูบบุหรี่จัด
  2. ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และมีบุุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด
  3. ผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรคมะเร็งปอด
  1. ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับรังสีโดยไม่จำเป็น
  2. ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือ วางแผนที่จะมีบุตร

แพ็กเกจค้นหามะเร็งปอดระยะเริ่มต้นด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมเพิวเตอร์ แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ Low-Dose CT Chest screening (LDCT) ราคา 3,900 บาท

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. ราคานี้ไม่ร่วมค่าใช้จ่าย กรณีตรวจพบผลผิดปกติอื่นๆที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทาง
  3. ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนรับการตรวจ

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พฤษภาคม 2567