แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ COVID-19 สำหรับเด็กอายุ 0-15 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ COVID-19 สำหรับเด็กอายุ 0-15 ปี

3,000฿

ตรวจประเมินสภาพร่างกาย – รับการรักษาและวางแผนการฟื้นฟูร่างกายที่เหมาะสม

สําหรับเด็กอายุ 0-15 ปี เหมาะสําหรับเด็กที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และหายแล้ว 2 สัปดาห์ขึ้นไป

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  3. ตรวจการทํางานของไต
  4. ตรวจการทํางานของตับ
  5. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  6. ตรวจดูภาวะการอักเสบและการติดเชื้อในร่างกาย • ตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ราคา 3,000 บาท
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
  2. ไม่ต้องงดน้ําและอาหารก่อนเข้ารับบริการ
  3. กรณีซื้อแพ็กเกจแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566