โปรแกรมตรวจตับและตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

โปรแกรมตรวจตับและตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

4,650฿6,257฿

Clear

ผลการตรวจที่แม่นยำ| ปลอดภัย | เครื่องมือที่ทันสมัย

  1. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องอืด
  2. จุกเสียดแน่นท้อง
  3. ปวดหรือเสียวชายโครงด้านขวา ปวดร้าวไปยังไหล่ขวาหรือใต้สะบักด้านขวา 
  1. โปรแกรมตรวจตับ 4,650 บาท (Package Liver Screening Standard)
  2. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ 6,257 บาท (Package Liver Cancer Screening)
  1. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีตรวจติดตามการรักษา (Follow up)
  2. ผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ หรือมีภาวะตับแข็ง หรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี ควรรับการตรวจทุกๆ 3 – 6 เดือน

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566