แพ็กเกจการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่

มาเติมเต็มคำว่าครอบครัวกับเรา

แพ็กเกจการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ราคา 194,000 บาท แบ่งชำระการรักษาเป็น 2 งวด

เก็บไข่ ราคา 139,000 บาท
ย้ายตัวอ่อน ราคา 55,000 บาท

  1. ขั้นตอนการเก็บไข่ ราคารวมค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเลี้ยงตัวอ่อน
  2. ขั้นตอนการย้ายตัวอ่อน
  3. ราคารวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่าเตรียมเยื่อบุผนังมดลูก
  4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแช่แข็งและค่าตรวจโครโมโซมตัวอ่อน
  5. ราคานี้เฉพาะการชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น
  6. กรณีไม่สามารถดำเนินการรักษาได้จนครบทุกขั้นตอนโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย
  7. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โทร.0 3890 9173
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567

แพ็กเกจการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่

194,000฿

Loading...