แพ็กเกจตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านทางลมหายใจ

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านทางลมหายใจ

2,999฿

  • ประเมินการเจริญและการแพร่ของแบคทีเรียในกระเพาะอาหารได้
  • ติดตามผลการรักษาได้แม่นยำ
  • ไม่มีความเจ็บปวดและไม่ใช้สารรังสี
  • ปลอดภัยต่อเด็กและสตรีมีครรภ์

ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านทางลมหายใจ  ราคา 2,999 บาท

  1. ราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และหัตถการกรณีมีภาวะแทรกซ้อนต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โทร.0 3890 9345 เวลา 8.00-16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567