แพ็กเกจตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดต่ออวัยวะต่างๆยามบ่าย

แพ็กเกจตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดต่ออวัยวะต่างๆยามบ่าย

3,500฿

ใช้ชีวิตไม่เร่งรีบ แบบสบายในช่วงเช้าแล้วค่อยมาหาหมอ
ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร จ่ายเบาๆสบายกระเป๋า

แพ็กเกจตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดต่ออวัยวะต่างๆยามบ่าย ราคา 3,500 บาท

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร
  2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  4. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
  5. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  6. ตรวจหาค่าโปรตีนในปัสสาวะ

 

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องใช้ยา หรืออุปกรณ์เพิ่มเติม
  3. ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการ
  4. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์หัวใจ โทร.0 3825 9999
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567