แพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมระดับยีน (BRCA)

พบบ่อยที่สุดในสตรี “ดีกว่าไหม ถ้ารู้ก่อน” หากคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ควรตรวจหาความผิดปกติของยีนพันธุกรรม

เหมาะสำหรับผู้มีประวัติมะเร็งในครอบครัว

  1. มีญาติตรวจพบ BRCA gene mutation.
  2. มีญาติสายตรง (มารดา พราสาว น้องสาว หรือลูกสาว) มากกว่า 2-3 คนขึ้นไปเป็นมะเร็งเต้านม
  3. มีญาติ อาทิ ย่า ยาย ป้า น้า อา เป็นมะเร็งอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
  4. มีญาติเป็นมะเร็งเต้านม ตอนอายุน้อยกว่า 40 ปี เมื่อวินิจฉัย
  5. มีญาติเป็นมะเร็งรังไข่
  6. มีญาติผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านม

ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมระดับยีน (BRCA)แบบตรวจจากผลเลือด ราคา 18,000 บาท

1. ใช้เวลารอผลเพียง 17 วัน
2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
3. รายการตรวจดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์เต้านมและศูนย์โรคมะเร็งและโรคเลือดเท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมระดับยีน (BRCA)

18,000฿

Loading...