แพ็กเกจส่องกล้องตรวจมะเร็งระบบทางเดินอาหาร

ดูแลระบบทางเดินอาหารและตรวจค้นหาเนื้อร้ายด้วยเทคนิคการส่องกล้อง

หากคุณมีอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์
 
  • ปวดท้องเรื้อรัง
  • อุจจาระมีสีคล้ำหรือมีเลือดปน
  • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
ราคา 15,000 บาท

ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด รวมการตัดติ่งเนื้อ (ถ้ามี)
ราคา 19,000 บาท

ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ รวมการตัดติ่งเนื้อ (ถ้ามี)
ราคา 34,000 บาท

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ทำหัตถการ และค่าบริการ รพ. แล้ว
  2. ราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และหัตถการกรณีมีภาวะแทรกซ้อนต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
  3. รายการตรวจดังกล่าว ต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับเท่านั้น
  4. รายการที่ 2 และ 3 รวมการตัดติ่งเนื้อและชิ้นเนื้อแล้ว
  5. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โทร.0 3890 9345 หรือ 0 3825 9999
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567

แพ็กเกจส่องกล้องตรวจมะเร็งระบบทางเดินอาหาร

Loading...