แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา

มองโลกได้อย่างสดใส ให้ดวงตาได้รับการดูแลที่เหมาะสม

 1. แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน
  ราคา 800 บาท
 2. แพ็กเกจคัดกรองต้อกระจก
  ราคา 1,200 บาท
 3. แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาเพื่อหาความเสี่ยงภาวะโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 
  ราคา 1,600 บาท
 4. แพ็กเกจตรวจต้อหิน 
  ราคา 2,500 บาท
 5. แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาเพื่อค้นหาความเสี่ยงภาวะโรคต้อกระจก โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและโรคต้อหิน
  ราคา 3,700 บาท
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
 4. แพ็กเกจลำดับที่ 3, 4, 5 กรุณาพาญาติหรือเพื่อนมาด้วย เพราะผู้ตรวจไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้หลังขยายม่านตา
 5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้าทื่ ศูนย์ตา โทร. 0 3825 9936
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา

Loading...