ตรวจสุขภาพฟัน และเอกซเรย์ช่องปากฟิล์มใหญ่สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลสุขภาพเหงือกดี ช่วยให้ควบคุมเบาหวานได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกันการควบคุมเบาหว่านได้ดี ก็จะช่วยลดความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคปริทันต์อักเสบทำให้สูญเสียฟันได้

1.เลือดออกตามไรฟัน
2.ฟันโยก
3.เหงือกบวม แดง หรือมีหนอง

  • ตรวจสุขภาพฟัน และเอ็กซเรย์ช่องปากฟิล์มใหญ่ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 550 บาท

1.ราคานี้รวมแพทย์ และค่าบริการ รพ.
2.โปรโมชั่นนี้ไม่รวมการรักษา โรคปริทันต์อักเสบ
3.โปรโมชั่นที่มีการเอ็กซเรย์หากขอรับกลับในรูปแบบ ซีดี จะมีค่าใช้จ่าย สำหรับฟิล์มปกติ 150 บาท และสำหรับฟิล์ม Dental CT  7100บาท
4.รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

ตรวจสุขภาพฟัน และเอกซเรย์ช่องปากฟิล์มใหญ่สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

550฿

Loading...