แพ็กเกจคลอด (สำหรับคนไทย)

ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อยด้วยสูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา | ห้องคลอดปลอดเชื้อ ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพระดับสากล | หออภิบาลผู้ป่วยแรกเกิดวิกฤต (NICU) ที่พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง 

สำหรับคนไทย หญิงฝากครรภ์ที่ รพ.กรุงเทพพัทยา ก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ และมาพบแพทย์ขั้นต่ำ 4 ครั้ง

1. แพ็กเกจคลอดปกติ นอนรพ. 2 คืน ราคา 57,900 บาท

2. แพ็กเกจผ่าตัดคลอด นอนรพ. 3 คืน ราคา 69,900 บาท

3. แพ็กเกจผ่าตัดคลอด+ทำหมัน นอนรพ. 3 คืน ราคา 72,900 บาท

ราคานี้รวม

 1. ค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษ และค่าห้องเด็กทารกแรกเกิด 1 คน
 2. ค่าบริการพยาบาลและการบริการโรงพยาบาล
 3. ค่าอาหารมื้อปกติสำหรับมารดาและนมสำหรับทารก (ยกเว้นนมพิเศษทางการแพทย์)
 4. ค่าธรรมเนียมสูตินรีแพทย์ (แพ็กเกจ1-5) ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (แพ็กเกจ2-5 )และค่าธรรมเนียมกุมารแพทย์
 5. ค่าห้องคลอด เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำคลอด
 6. ค่าพยาบาลช่วยผ่าตัดหรือช่วยคลอด
 7. ค่ายา และเวชภัณท์ สำหรับมารดาที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และทารกแรกเกิดไม่มีภาวะผิดปกติ
 8. ค่าเครื่องมือแพทย์ในการเฝ้าระวังอาการของเด็ก 6 ชั่วโมงแรกในวันแรกคลอด
 9. ค่าตรวจกรุ๊ปเลือดและระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ของทารก
 10. ค่าวัคซีนป้องกันวัณโรค และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มแรก
 11. ค่าตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
 12. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 18 ชิ้น
 13. ชุดอุปกรณ์สำหรับทารกแรกเกิด
 14. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.แพ็กเกจคลอด ครอบคลุมเฉพาะการคลอดของมารดาที่มีอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า 37 สัปดาห์และเป็นครรภ์เดี่ยว
2.ค่าตรวจรักษาโรคร่วมหรือภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การคลอด โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
3.กรณีใช้แพ็กเกจคลอดปกติทางช่องคลอด แต่ไม่สามารถคลอดได้และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจผ่าตัดคลอดได้  โดยทางโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นจากการรอคลอดตามความเป็นจริงในอัตราปกต
4.กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนหลังการคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมตามจริงในอัตราปกติ
5.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การขอผ่าตัดคลอดตามฤกษ์
6.หากมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับทารก เช่น หอบ ตัวเหลือง ภาวะติดเชื้อ เป็นต้น โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยหักค่าเหมาจ่ายของทารกแรกคลอดออก 
7.กรณีใช้สิทธิ์ประกันไม่สามารถใช้ราคาเหมาจ่ายได้ และไม่เขียนเอกสารประกันย้อนหลัง กรณีลูกค้าไม่แจ้งสิทธิ์ก่อน (ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จเป็นราคารวม และไม่สามารถแจกแจงรายการย่อยได้)
8.ใช้สิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยที่ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น  ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษอื่นๆได้อีก
9.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจคลอด (สำหรับคนไทย)

Loading...