โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กอายุ 5-15 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กอายุ 5-15 ปี

1,900฿6,900฿

Clear
 

 ตรวจเร็วรักษาได้เร็ว | เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย

กลุ่มลูกค้าอายุ 5-15 ปี

รายการตรวจสุขภาพเด็ก

SILVER ราคา 1,900 บาท 

GOLD ราคา 3,900 บาท 

PLATINUM ราคา 6,900 บาท

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  2. งดน้ําและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนตรวจ

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566