แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็ง

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็ง

1,600฿18,900฿

Clear

มอบความห่วงใย แด่ “ผู้หญิง” ทุกคน ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรอง “มะเร็ง” ที่พบมากที่สุดในเพศหญิง

 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ราคา 1,600 บาท

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็ง

ราคา 3,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (Gardasil) 

ราคา 9,000 บาท
*ต้องได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมาก่อนจึงจะซื้อได้

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (Gardasil)

ราคา 18,900 บาท
*ต้องได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมาก่อนจึงจะซื้อได้

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร.0 3825 9934 เวลา 08.00-16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567