แพ็กเกจนวดเต้านมและประคบร้อนสำหรับคุณแม่หลังคลอด

เพราะ“น้ำนมแม่ ”เป็นอาหารที่ดีที่สุดของลูกน้อย

หากคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการให้นมบุตรมีอาการเหล่านี้ ควรรับคำปรึกษาและรักษาอย่างถูกวิธี
 
• เต้านมคัดตึงบวม แดง หรือมีก้อนในเต้านม 
• น้ำนมไม่ไหลหรือไหลน้อย
• สีของน้ำนมเปลี่ยนไป 
• คุณแม่มีอาการปวดเต้านมหรือมีไข้ต่ำๆ
 

แพ็กเกจนวดเต้านมและประคบร้อนสำหรับคุณแม่หลังคลอด 1 ครั้ง
ราคา 2,500 บาท

แพ็กเกจนวดเต้านมและประคบร้อนสำหรับคุณแม่หลังคลอด 3 ครั้ง
ราคา 6,750 บาท

แพ็กเกจนวดเต้านมและประคบร้อนสำหรับคุณแม่หลังคลอด 5 ครั้ง
ราคา 10,000 บาท

  1. ราคานี้รวมค่าปรึกษาและค่าบริการพยาบาลเฉพาะทางด้านนมแม่ ไม่รวมค่าแพทย์ปรึกษากรณีหากต้องรับคำแนะนำเพิ่มเติม
  2. ราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และหัตถการกรณีมีภาวะแทรกซ้อนต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
  3. กรณีตกลงซื้อแพ็กเกจ ไม่สามารถยกเลิกขอคืนเงินสดได้
  4. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 3 วัน
  5. สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ คลินิกนมแม่ โทร.0 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. -31 ธ.ค. 2566 และรับบริการได้ถึง 29 ก.พ. 2567

แพ็กเกจนวดเต้านมและประคบร้อนสำหรับคุณแม่หลังคลอด

Loading...